Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!

İTAATİN ÖLÇÜSÜ NEDİR?

Değerli kardeşlerim:

Dünya dediğimiz bu geçici hayat içerisinde kimileri yöneten, kimileride yönetilen olarak imtihana tabi tutulmaktadır. Ancak bu ilişki içerisinde yöneten ile yönetilen arasındaki ilişki nasıl olmalı sorusu cevap bulması gereken en önemli hususlardan biridir. Çünkü itaat edeceğimiz her mesele bizlere sorumluluk yüklemekte ve bizi vebal altında bırakmaktadır.

Yöneten ve yönetilen ilişkisinden bahsederken de akıllara sadece devlet yönetenler gelmemeli. Bu noktada bir okulu idare eden müdürden, bir evi idare eden babaya kadar her noktada dikkat edilmesi gereken hususlar vardır.

Öncelikle şu soruyu sormak gerekir itaat hususunda tam bir itaat var mıdır, yoksa itaat etme hususunda bir sınırlama var mıdır?

Bizler Müslümanlar olarak bileceğiz ki, tam itaat ancak Allah’ a ve onun Resulüne söz konusudur. Onun dışında kalan kim olursa olsun tam bir itaat söz konusu değildir.

Allah ve Resulüne itaat meselesine gelirsek bu husus Rabbimizin ifadesi ile Müslüman’a farz kılınmış bir emirdir:

يَٓا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُٓوا اَطٖيعُوا اللّٰهَ وَاَطٖيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُٓوا اَعْمَالَكُمْ

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Resule itaat edin ve yaptıklarınızı boşa ­çıkarmayın. [1]

Allah’a ve Resulüne itaat hususunda gevşek davrananlar bilsinler ki, yaptıkları bütün ameller boşa çıkma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar.

Peki! Allah ve Resulüne itaat dışındaki idarecilere itaatin sınırı nedir?

Bu soruya en güzel cevap peygamber efendimiz ile ashabı arasındaki ilişkidir. Onlar bir hususta istişare ettiklerinde “ Ey Allah’ın Resulü bize emir buyurduğunuz hususta; Allah mı emir buyurdu, yoksa bu sizin görüşünüz mü” diye sorarlardı.

Nitekim bedir savaşında, Uhud savaşında bu hususa çok belirgin örnekler vardır.

 Örnek olarak vermek gerekirse; Hübab b. Münzir’ in Bedir savaşında karargâh yerinin değiştirilmesini tavsiye etmesi üzerine Allah Resulü s.a.v de uygun görmüş ve karargâh’ın yeri değiştirilmiştir.

Bizler bileceğiz ki, hiçbir kimseye tam bir itaat yoktur. Tam itaat sadece Allah’a ve Resulüne vardır.

Peki! Sınırı belirleyen nedir?

فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فٖي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْوٖيلاً

Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve ahrete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır, hem de en güzelidir. [2]

Ancak toplumda şöyle bir algı ve anlayış oluştu; benim liderim söylediyse doğrudur, benim hocam yanlış yapmaz, ne yapalım itaat etmezsek sıkıntı yaşarız.

Bu gibi söylemler ile kula itaat konusunda haddi aşanlar bilsin ki, Kim haddi aşarsa onun için elem verici bir azap vardır.

Unutulmamalıdır ki! “ Kişi sevdiği ile beraberdir...” [3]

Kişi sevdiği ve itaat ettiği ile beraber olacağı açıkken bize düşen sorgulamaktır. Çünkü Müslüman’ın özelliği  “ O Allah’ın nuruyla bakar.” [4] İfadesinde net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Ancak bugün görmekteyiz ki, kalpte iman zayıfladıkça, yanlışları gördüğümüz halde müdahale etmek yerine, bunları kabullenmekte ve itaat etmekteyiz.

Bilmeliyiz ki bugün; ailede, işyerinde, okulda, devlet idaresinde Müslüman’ca bir tavır sergilemez ve korkularımıza yenilirsek bilelim ki, bu bizim için hem dünyada, hem ahrette bir azaba dönüşecektir.

Toplum baskısı ile anormal olan hususları normalleştirmemizin sonuçlarını hepimiz yaşadığımız hayat içerisinde görmekteyiz.

Sonuçları ne olursa olsun, sorgulayan, kitabına başvuran, Resulünü örnek alan Müslümanlar olmadıkça şerefimiz beş paralık olacaktır.

Eğer ki! “Ne olursa olsun Allah’a ve Resulüne itaat edeceğiz” dersek karşılığını Rabbimiz şöyle ifade ediyor:

وَمَنْ يُطِـعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُو۬لٰٓئِكَ مَعَ الَّذٖينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدّٖيقٖينَ وَالشُّهَدَٓاءِ وَالصَّالِحٖينَۚ وَحَسُنَ اُو۬لٰٓئِكَ رَفٖيقاًؕ

Kim Allah’a ve peygambere itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehidler ve sâlih kişilerle beraberdirler; bunlar ne güzel arkadaşlardır! [5]

Muhterem kardeşlerim!

Rabbimize itaat etmek ve Resulünün yolundan gitmek için çaba serf edersek dünyanın hiçbir çıkarı ve metası bizi aldatmaz.

Eğer ki, dünyalık metalar bizi istikametimiz noktasında tavizler vermeye sürüklüyorsa, o zaman yaptığımız ibadetler bizi kurtarmaya yetmeyeceğini bilmemiz gerekir diye hatırlatıyoruz.

“Çalışmak bizden tevfik Allah'tan dır”

 

 


[1] Muhammed 33

[2] Nisa 59

[3] Buhârî, Edeb, 96

[4] Tirmizi, Tefsiru’l-Kur’an, 16

[5] Nisa 69

Dosyalar

itaatin olcusu nedir
Facebook Sayfamız
Facebook Sayfamız

Bu yazıyı paylaş