Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!

3. DERS | PEYGAMBERİMİZİN HZ.HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Peygamberimizin Hz Hatice ile evliliği

Toplumları oluşturan aile, aileyi ayakta tutan ise karı koca arasındaki ilişki ve bağdır. Bu bağlamda baktığımızda her konuda bize güzel örnek olan Allah Resulü bu konuda da güzel bir emsal olduğunu görüyoruz.

Daha önce amcası Ebu talip ile Şam'a ticaret için giden Allah Resulü s.a.v in bu konuda ki deneyimini istinaden Hz. Hatice'nin kervanlarını yönetecek birine aradığını duyan Ebu talip Hz Hatice’ye Allah Resulünü önerdi.

Allah Resul’ünün dürüstlüğü bilindiğinden Hz. Hatice ona başka tüccarlara verdiğinden daha fazla bir ücret teklif etti ve anlaştılar.

Peki! Hz. Hatice’nin bu serveti nereden gelmekteydi?

Hz Hatice'nin serveti nereden geldiğine baktığımız zaman;

Hz Hatice validemiz daha önce iki sefer evlenmiş kocalarının vefatı etmesi sebebiyle eşlerinden kalan servetinin ticaretini kendisi yapmaktaydı.

Bu evliliklerden iki kız bir erkek evladı olduğu rivayet edilmektedir.

Yapılan antlaşma neticesinde Şam'a yapılan ticaret seferi için Hz Hatice Allah Resulü'nün yanına hizmetlisi Meysere’yi verdi.

Yapılan ticaret de en yüksek kârla döndüler ki, daha önceki seferlerden iki kat daha fazla kârla döndüler.

Alınması gerekenleri alarak Mekke'ye dönen Allah Resulü, Hz Hatice tarafından ücretinin dışında da ödüllendirildi.

Hizmetçisi Meysere’nin yapılan ticaretle ilgili Allah Resulü'nün dürüstlüğünden, merhametinden, güzel ahlakından bahsetmesi Hz Hatice'nin gönlünün Allah Resulü ne kaymasına sebep oldu.

Hz Hatice daha önce Mekke'nin önde gelenlerinden gelen evlilik teklifleri reddetmiş iffetli ve güzel bir kadındı.

Kalbinde beliren bu durumu dostu olan Nefise'ye açtı. Nefise’de bunun üzerine durumu Allah Resulü ne iletti ve böylelikle Allah Resulünde evlenme niyeti hâsıl oldu.

Allah Resulü durumu amcaları ile istişare etti ve Hz Hamza ile Hatice validemizi istemeye gittiler.

Hz Hatice validemiz ile 20 deve mihir karşılığında evlilikleri gerçekleşirken, evlendiklerinde Allah Resulü 25 yaşında Hz Hatice validemiz 40 yaşında olduğu söylenmekle beraber Hz Hatice'nin 28 yaşında olduğunu söyleyen rivayetlerde söz konusudur.

Allah resulü bu evlilik de görmüş geçirmiş birisi ise evlilik bağı kurmakla;

 -Tebliğ görevinde sağlam bir yardımcı edinmiş oldu

 -Yetim ve öksüz olan bir kimse olarak zenginliği yakalamış oldu.

 -Ticaret yoluyla da toplumları tanıma imkânına erişmiş oldu

Hz peygamberin Hz Hatice validemiz den 6 evladı olmuştur.

Bunlar;

- Kasım 6 veya 5 yaşına kadar yaşamıştır

-Abdullah küçük yaşta ölmüştür.

-Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma adlı 4 kız evladı olmuş bunlardan sadece Fatıma Allah Resulünün vefatından 6 ay sonra vefat etmiştir.

Rabbimiz yetim ve öksüz bir hayat yaşayan Allah Resulü ne böyle bir evlilik nasip ederek onu güçlü bir desteğe kavuşturmuştur.

Konumuz ilerledikçe bir kadının eşine nasıl destek sağladığına şahit olacağız.

Allah Resulü peygamberlik öncesinde şöyle önemli bir olaya da öncülük etmiştir.

Nedir o olay diye baktığımız;

Peygamber efendimiz 35 Hacer-ül esved taşının yerine koyulması hususundaki hakemlik ederek gelecekteki liderlik vasfının ipuçlarını vermiştir.

Peki! Bu olayı nasıl vuku buldu?

Doğa olayları sonucu duvarları çatlayan ve yıkılan Kâbe’yi Kureyş ahalisi onarmak istedi.

Kâbe’nin kutsallığını bildiklerinden yıkım işini yapmaya Kureyşliler korktu buna öncülüğü Velid İbn-i Muğire yaptı sonra herkes yıkama dâhil olarak her kabile bir kısmını yükseltmeye başladılar.

Kâbe’nin su almaması ve yıkılmaması için yüksekliği 8,5 metre yaptılar içine 6 Hurma kütüğü yerleştirdiler girişi de yükseltiler.

Mekkeliler kutsallığını bildikleri için Kâbe'ye haram girmemesi gerektiğini inandıkları için buna dikkat ettiler ama helal mallar Kâbe’yi onarmaya yetmeyince Hicri İsmail’i açıkta bıraktılar.

İş hacer-ül esved taşının yerine koyulma işine gelince herkes bu göreve kendi kabilesin yapmasını istiyordu ve bundan dolayı iş çatışmaya dönüşmek üzereydi.

Hacer-ül esved taşı Hz Âdem’in Havva annemizle Mekke’de buluştuğunda Allah'tan dua edip istediği cennet taşıdır.

Ebu Sümeyye Kureyş'in önde gelen büyüklerinden idi. Bu çatışma karşısında Yarın mescidin kapısından kim girerse onu hakem edelim teklifini Kureyş'e götürdü ve teklif kabul gördü.

Sabahleyin kapıdan Allah Resulü gelince herkes o güvenilir ve emin kişidir biz onun hakemliğine razıyız dediler.

Allah resulü serilecek bir bez veya kendi hırkasını çıkardı ve taşı ona yerleştirdi ve her kabileden bir kişinin kenarından tutmasını istedi ve taşı kendi eliyle Kâbe’nin duvarına yerleştirdi.

Bu olay aslında Mekke’nin geleceğini gösteren bir tablo gibiydi.

İbretler;

1. Müslüman her durumda dürüst ve güvenilir olmalıya güzel bir örnektir Allah Resul’ünün hayatı.

2. Saliha bir eş olan ihtiyaç

3.Münasebet kurulacak toplulukları iyi tanımının önemi

 

 

 

Dosyalar

3. Peygamberimizin Hz Hatice ile evliligi
Facebook Sayfamız
Facebook Sayfamız

Bu yazıyı paylaş