Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!

AHLAKTAN YOKSUN EĞİTİM OLMAZ

Değerli kardeşlerim:

İnsanı diğer varlıklardan ayıran her ne kadar aklı olsa da, akıl doğru düşünce ve amel ile desteklenmezse canavarlaşır ve büyük yıkımlara sebep olur. Nitekim tarihin tozlu sayfalarında büyük katliamlara sebep olmuş, insanlığın yüz karası denebilecek isimlerin hepsinin üstün zekâya sahip olduklarını görürüz. Onun için insan dünyaya geldiği andan itibaren doğru bilgi ve ahlaklı bir yaşam üzerine yetiştirilmezse dünyaya eşrefi mahlûk olan bir insan değil, yol olarak hayvandan daha aşağı olan bir canavar getirmiş oluruz.

Peki! Doğru eğitimin temelinde ne olmalı ki, insanın fıtratına uygun bir nesil yetişmiş olsun?

Eğitimin temelinde ahlak olmalı ki insan fıtratının gereklerini ortaya çıkarabilsin. Ahlakın en temel belirtisi ise utanma duygusudur. Bunun bir göstergesi olarak Allah Resulü s.a.v’ in şu ifadesini görüyoruz:

 “İlk peygamberlerden itibaren halkın hatırında kalan bir söz vardır: Utanmadıktan sonra dilediğini yap!”[1]

Bugün utanma duygusundan sıyrılan insanın nasıl toplumun şirazesini kaydırdığını net bir şekilde görüyoruz. İşin daha acı tarafı ise bu yozlaşmayı düzeltmesi gereken kurumların başında gelen eğitim kurumlarımızın bu yozlaşmanın baş aktörleri olmasıdır.

İfade ettiğimiz bu durum öyle bir hale geldi ki, toplumun inanç değerlerini sağlam bir temele oturtması gereken ve bu yolda fedakâr eğitimciler yetiştirmesi gereken imam hatip okullarımız, ilahiyat kurumlarımız neslin kafasını bulandıracak maddeci canavarlar yetiştirir hale gelmiştir.

Hâlbuki bugün kime sorsak yaşanan bu süreçten rahatsız olduğunu söylüyor ama kimse kendinde olanı düzeltme yoluna girmiyor. İşin daha tuhaf yanı ise şikâyet edenlerin çoğunluğu kendi yaptıklarını doğru buluyor. Ancak hiç kimse dile getirmese de insan kendi yaptığının doğru veya yanlış olduğunu sorgulayacak bir akla ve vicdana sahip olduğu gerçeğidir. Allah Resulü s.a.v bu gerçeği şöyle dile getiriyor:

“İyilik güzel ahlâktan ibarettir. Günah ise kalbini tırmalayıp durduğu halde insanların bilmesini istemediğin şeydir.” [2]

Şimdi sorulması gereken soru şu! Acaba toplumun geldiği bu noktada yaşanan bunca olumsuzluğa karşı vicdanlar bu kadar karardı mı?

Bu soruya cevap aradığımızda aslında toplumumuzda hala bir umut olduğunu ancak bu umudun kaybolmaması için bir an önce tedbir alınması gerektiğini görüyoruz.

Peki! Alınması gereken tedbir neyin üzerine inşa edilmeli ki, bu yozlaşma ve ahlaksızlıklar sona ersin?

Bu soruya cevabı Allah Resulü s.a.v şöyle cevap veriyor:

“Allah Resulü s.a.v’ e soruyorlar:

- İnsanları cennete en fazla götürecek şey nedir?

Allah Resulü s.a.v:

- “Allah’a saygı (takvâ) ve güzel ahlâktır” 

- İnsanları cehenneme en fazla götürecek şey nedir? diye sorulunca da:

- “Ağız ve cinsel organdır” buyurdu.” [3]

Allah Resulü s.a.v’ in bu ifadesini acaba Müslüman olduğunu iddia edenler dikkate alıyor mu?

Maalesef Müslüman camia bugün dünyalıklar peşine düşmüş, orman içlerinde günlük evlerde zevk yaşarken, okullarında eşcinsellik propagandası yapılmakta, nesiller sapkın zevklere, başıbozuk topluluklara kapılmışken bir kesim kimse kıldıkları yarım yamalak namazlar ile cennete gireceklerini zannetmekteler.

Ey kendini kandıran sözde Müslüman Rabbin sana hitap ediyor iyi dinle:

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذٖينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْؕ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَٓاءُ وَالضَّرَّٓاءُ وَزُلْزِلُوا حَتّٰى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذٖينَ اٰمَنُوا مَعَهُ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِؕ اَلَٓا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرٖيبٌ

“Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler, “Allah’ın yardımı ne zaman gelecek?” demeye başladılar. Bilesiniz ki Allah’ın yardımı yakındır.” [4]

Bugünün sözde Müslümanları ise sıkıntı çekmeden, zenginlik içinde zevküsefa sürerken kıldıkları namazlar, kurdukları okullar, elde ettikleri makamlar ve ele geçirdikleri güç ile Allah’ı memnun edeceklerini zannediyorlar. Ancak Allah Resulü bu zümrelere açık bir mesaj veriyor:

“Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teâlâ çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder.” [5]

Ey Allah’ın nefret ettiği her şeyi üzerinde taşımaktan gurur duyan, lud kavminin artıklarına özgürlük sağlamaktan bahseden, neslimizin de onlar gibi olması için cinsiyet eşitliği zırvalığını ortaya koyan, lud kavminin sapkınlığı üzerinde taşıyanları iftarlarda ağırlayan, hastanelerinde cinsiyet değiştirmek isteyenlere destek sağlayan, bu yaptıklarını marifet gibi sunan başı kapalı bacım, sakallı hacım söyleyin sizi Allah’ın gazabından kim koruyacak?

اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌۙ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِۜ

“İman edenler arasında hayâsızlığın ve çirkin işlerin yayılmasını isteyenlere dünya ve âhirette can yakıcı bir azap vardır.” [6]

Ey iman etmekle gurur duyan değerli kardeşlerim!

Artık toplumu bozan, ahlakı yerle bir eden, okullarımızı cinsel arzulara açan, dini namaza hapseden, haramlarla bezenmiş bir hayatı bize empoze edenlere karşı bir şeyler yapma zamanı gelmedi mi?

Efendim biz ne yapabiliriz ki?

 • Evinde ki televizyonu kapayabilirsin!
 • Çocuklarına örnek olacak ahlakı kuşanabilirsin!
 • Onları karşına alıp dini ve ahlakı anlatabilirsin!
 • Okulda yapılacak ahlaka uygun olmayan balolara karşı çıkabilirsin!
 • Bunu yapamazsan en azından kendi evladını oradan uzaklaştırabilirsin!
 • Hiç olmazsa bu ahlaksızlığı kameraya alıp el şaklatmayabilirisin!
 • Yasal haklarını kullanıp yapılan yanlışlara karşı çıkabilirsin!
 • Bunların yayılmasını isteyenlere karşı yasal tepkini gösterebilirsin!
 • İletişim araçlarında eşcinselliği, zinayı normal görenlere ve bunların yayılması için yapılan programlara karşı mücadele edip yasal zeminde hak arayışında bulunabilirsin!
 • Ahlaksızlığı yayanlara karşı bunlarla mücadele edenlerle beraber olabilirsin!
 • Gecenin bir vaktinde ailen ve ümmet için dua edebilirsin!
 • Yanlışı yapan idarecilerine yanlışlarını hatırlatabilirsin!

Bu ifade ettiğim husus o kadar önemli ki, Allah Resulü s.a.v bu durumu şöyle ifade ediyor:

“Cihadın en faziletlisi, zâlim sultanın karşısında hakkı ve adaleti söylemektir.” [7]

Ey hoca böyle bir hareketin sonuçlarını sen biliyor musun?

Kimse iki sefer ölmez ve hiç kimse cehennemin verdiği acıyı yaşatamaz.

Bakmayın birilerinin bunca yozlaşmaya karşı her şey iyi gidiyor diye zırvalamalarına. Bu zırvaları ortaya koyanlara Allah Resulünün şu hitabını hatırlatın:

“İyi huylu olanlarınız, içinizde en çok sevdiğim ve kıyamet günü bana en yakın mesafede bulunacak kimselerdir. Güzel sohbet ediyor dedirmek için uzun uzun konuşanlar, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenler ve bilgiçlik etmek için lugat paralayanlar ise en sevmediğim ve kıyamet günü bana en uzak mesafede bulunacak kimselerdir.”

Ashâb-ı kirâm: - Yâ Resûlallah! Güzel sohbet ediyor dedirmek için uzun uzun konuşanları, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire laf edenleri biliyoruz. Fakat bilgiçlik taslamak için lugat paralayanlar (mütefeyhik) dediğiniz kimlerdir? diye sorduklarında:

- “Kibirlenen kimselerdir” cevabını verdi.” [8]

Toparlamak gerekirse değerli Müslümanlar! Artık süslü cümlelerle süsledikleri haramları ortaya koyanlara karşı harekete geçmek zorundayız. Aksi halde Rabbimizin gazabı ile karşı karşıya kalacağımız gerçeğini bir kez daha sizlere hatırlatıyoruz!

Rabbin hak zeminde kalıp, batılda olanlarla mücadele edebilmeyi hepimize nasip eylesin!

Rabbim neslimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermesin!

Rabbim bizlere hayırlı nesiller yetiştirebilecek iman ve iradeyi nasip eylesin!

 


[1] Buhârî, Enbiyâ 54, Edeb 78. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 6; İbni Mâce, Zühd 17

[2] Müslim, Birr 14, 15. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 52

[3] Tirmizî, Birr 62. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 29

[4] Bakara 214

[5] Tirmizî, Birr 61

[6] Nur 19

[7] Ebû Dâvûd, Melâhim 17; Tirmizî, Fiten 13. Ayrıca bk. Nesâî, Bey’at 37; İbni Mâce, Fiten 20

[8] Tirmizî, Birr 71

Dosyalar

AHLAKTAN YOKSUN EĞİTİM OLMAZ
Facebook Sayfamız
Facebook Sayfamız

Bu yazıyı paylaş