Youtube Kanalımız
Youtube Kanalımız

NUH PEYGAMBER VE TUFAN

Nuh b.Lemek (veya Lemk), b.Mettu Şelah’ın oğlu ve Âdem peygamberin Yedinci kuşaktan torunudur. Tevrat kaynaklarına göre Hz. Âdem’in ölümünden 126 yıl sonra dünya ya geldiği ifade edilmektedir. İlk insanların uzun süren hayatları sebebi ile birbirlerinin hayatlarına şahit olmaları ise gayet doğaldır.

PARA KAZANMAK İÇİN HER YOL MÜBAHMIDIR?

Rabbimiz insanı nefsi ile var etmiş, nefsini de arzu ve isteklerle donatmıştır. Yaratılışın bir sonucu olarak ortaya çıkan bu ihtiyaçlar aslında insanın Rabbine olan itaatini ölçmek için var edilmiş birer imtihandan başka bir şey olmadığını da kerim kitabımız ortaya koyarak şöyle beyan etmektedir:  وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّؕ “Nefisler menfaatlerine düşkün yaratılmıştır.”

KALBİNİN KARALIĞI YÜZÜNE YANSIYANLAR

Hiçbir şey bilmez bir halde geldiğimiz bu dünyada öğrendiklerimizle hayatımızı idame ettirirken ileri görüşlü olup insanları tanıyabilmek hem bu dünyamız için, hem de ahret hayatımız için en can alıcı kabiliyetlerden biridir.

Kalbi Sahibine Teslim Etmek
Kalbi Sahibine Teslim Etmek
Güncel Vaazlar
Güncel Vaazlar