Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!

40. DERS | MUTE HARBİ

Değerli kardeşlerim:

Dünyada iki inanç sistemi vardır. Bir olan Allah’a iman ve itaat edenler diğeri de şeytana tabi olanlar. İşte bunun içindir ki, Rabbimiz küfür tek bir millettir ifadesini kullanır.

Bu durum hak ile batılın savaşı başladığı günden beri böyledir ve kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Nitekim bu hususu Peygamberimizin hayatında da görmekteyiz.

İslam’a karşı mücadele veren Müşrikler ve Yahudiler daha önce anlaşamadıkları halde islam’ı yok etme adına birleşmişlerdi.

Müslümanlara karşı onlar mücadelelerinde kaybetmişlerdi şimdi ise daha önce savaşmadıkları Hıristiyanlarla Müslümanlar karşı karşıya gelmekte idiler.

Davet mektuplarından bahsederken Bizans’a bağlı Busra valisi Hariri Gassani'nin davet mektubuna sert davrandığını söylemiştik. Hatta bazı kaynaklarda gelen elçiyi de öldürdüğüne dair rivayetler de söz konusudur. Ayrıca Allah resulünün tebliğ için Zatül Talha bölgesine tebliğ için gönderdiği15 kişilik ekipte katledilmişti.

Bu iki olay üstüne Allah Resulü s.a.v Bizans’tan gelebilecek tehlikeyi bertaraf etmek adına Mute seferine çıkılması emrini verdi. Ordunun başına da Zeyd İbni Haris’i tayin etti. Zeyd azatlı bir köle idi ama İslam bu gibi cahiliye adetlerini yasaklamıştı.

Allah Resulü s.a.v orduyu yola koyarken şu talimatı verdi:

“Zeyd ölürse yerine Cafer Bin Ebu talip, O da ölürse Abdullah Bin Revaha’yı komutan olarak tayin ediyorum. Eğer Abdullah da öldürülürse aralarınızdan birini kumandan seçmelerini emretti.

Allah Resulü olacakları bilircesine böyle bir emir vermesi de gören gözler için çok şey ifade edecektir.

İslam ordusu gideceği yeri gizli tutmuş olsa da Suriye’ye doğru yöneldiğini casuslar aracılığıyla haber alan Bizans Müslümanlara karşı Suriye valisi Şurahbil’e emir verdi. Şurahbil kabilelerden topladığı ve Kayser tarafından gönderilen takviye ile birlikte 100.000 kişilik bir ordu oluşturdu. Müslümanlar ise sadece 3000 kişi idiler.

İslam ordusu karşılarına çıkacak ordudan habersiz anı baskın vermek amacıyla ilerlerken toplanan ordudan haberdar oldular. Zeyd durumu peygamber’e haber verip ona göre karar alalım dediyse de Abdullah ibni Revaha:

“Biz ne için çıktık! Ya kahramanca dövüşerek şan kazanırız yahut hak uğruna şehit düşeriz” ifadesi ile askerlerde manevi bir his uyandırdı.

Bunun üzerine ilerlemeye başladılar Mute’ye geldiklerinde yüz bin kişilik orduyu gördüler ve geri çekilmek istediyseler de düşman onları kuşattı. Düşman her açıdan üstündü. Düzenli ve daha önce görülmemiş bir güce sahip olan bu ordu Müslümanların daha önce karşılaşmadığı bir güçtü. Şehit olmaktan başka çare gözükmüyordu. Bu şevk ile Müslümanlar ileri atıldılar dövüş esnasında Zeyd şehit düştü sancağı Cafer aldı. Cafer henüz 33 yaşında bir cengâverdi. Hatta çok kahramanlıklar gösterdi, savaş esnasında sağ eli kesildi, sancağı sol eline aldı, o da kesildi, bu sefer sancağı kolların arasına alarak şehit düşünceye kadar mücadele etti.

Şehit olma sırası Abdullah İbni Revaha’daydı. Sancağı aldıktan kısa bir süre sonra o da şehit düştü.

İslam ordusu dağılmaya başladığında ordu içinde yeni Müslüman olmuş Halid Bin Velid Müslümanların dağılmasını önlemek için olanca gücüyle mücadele ediyordu. Onu gören Müslümanlar onun etrafında toplanmaya başlamışlardı. Sancağa alan Sabit İbni Erkam sancağı Halid’e vermek istedi. Halid Erkam’ın ona daha layık olduğunu söylediyse de Erkam:

“Ben sana vermek için sancağı aldım. Bu iş senin işindir” dedi ve arkadaşlarına dönerek:

“Halid’in komutanlığına razı mısınız?”dedi

“Evet razıyız” dediler

Sancağı alan Halid kahramanca düşmana saldırdı ve o gün 9 kılıç parçaladığı rivayet edilir. Bu hal Müslüman askerlerinin gayretini arttırdı. Ölümden korkmayan bu insanlardan Bizans korkmuştu. Gece olunca Halid bir hile ile düşmana takviye almış intibası verdi.

Gece sağdakileri sola, soldakileri sağa, öndekileri arkaya, arkadakileri öne almıştı.

Müslümanlara takviye geldi hilesi işe yaramış durumu analiz etmek için geri çekilen Bizans’a Halid taarruz emrini verdi.

Bizans ne olduğunu anlayamadan 3000 kişilik Ordu 100.000 kişilik orduyu yararak geri çekildi. Halid’in komuta yeteneği ve Allah’ın yardımı ile Müslümanlar büyük bir hezimetten çıktılar.

Allah Resulü cafer’in ölümüne çok üzüldü ailesine yemek yapılıp götürülmesini emretti ve Cafer'in 2 kanat ile cennete uçtuğunu Allah resulü haber verdi.  Onun adı artık Caferi Tayyar idi.

Zeyd içinde gözyaşı döken Allah Resulü gözyaşının sebebini ise şöyle ifade etti: “Dostun dostu için gözyaşıdır bu”

Müslümanların bu halinden faydalanıp Medine’ye hücum etmek isteyenlere Allah Resulü s.a.v Amr Bin As kumandasında 300 kişilik bir kuvvet gönderdi ve peşinden de onu desteklemek için Ebu Ubeyde ile de 200 kişilik bir seriye gönderildi.

Düşman ani bir baskınla alt eden Amr bu hissiyatıyla peygamber nezdinde en değerli kimdir diye sordu ancak aldığı cevap ile üstünlüğün zafer elde etmek ile değil kullukla olduğunu anlamış oldu. Bu seriye Zatüsselasil gazvesidir.

 

 

 

 

Dosyalar

40. DERS MUTE SAVAŞI
Facebook Sayfamız
Facebook Sayfamız

Bu yazıyı paylaş