Riyazüs Salihin

Youtube Kanalımız
Youtube Kanalımız

MALIN EN İYİSİNİ İNFAK ETMEK

Dünya hayatında insana en zor gelen imtihan hangisidir diye soracak olsak çoğu kimse sevdiğimiz şeylerden harcamaktır diye cevap verebilir. İnsan kendisine verilenlerin sahibi olduğunu zanneder ve Allah'ın ona rızık olarak verdiği şeylerden vermekte zorlanır çünkü nefsiyle şeytan bunu istemez ve dünyalık birçok hususu ona hatırlatarak onu korkutur.

ANA BABAYA İYİLİK ETMEK, AKRABALARI GÖZETMEK

Rabbimiz kâinatta ne varsa onu var etme gücüne ve kudretine sahip olan yegâne yaratıcımızdır. Rabbimiz yaratmasında hiçbir şeye ihtiyaç duymazken yarattığı her şeye de vesileleri sebep kılmıştır. Öyle ki dünyaya gelişimiz ve bu dünyadan göç etmenin adı olan ölüme bile sebepler kılmıştır.

RİYASUZ SALİHİN DERSLERİ : SABIR 2.BÖLÜM

“Mü’minin durumu gıbta ve hayranlığa değer. Çünkü her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece mü’minde vardır: Sevinecek olsa, şükreder; bu onun için hayır olur.  Başına bir belâ gelecek olsa, sabreder; bu da onun için hayır olur.”

RİYAZUS SALİHİN DERSLERİ SABIR 3.BÖLÜM

“Tâun hastalığı, Allah Teâlâ’nın dilediği kimseleri kendisiyle cezalandırdığı bir çeşit azaptı. Allah onu mü’minler için rahmet kıldı. Bu sebeple tâuna yakalanmış bir kul, başına gelene sabrederek ve ecrini Allah’tan bekleyerek bulunduğu yerde ikâmete devam eder ve başına ancak Allah ne takdir etmişse onun geleceğini bilirse, kendisine şehit sevabı verilir.”

Kalbi Sahibine Teslim Etmek
Kalbi Sahibine Teslim Etmek
Güncel Vaazlar
Güncel Vaazlar