Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!

İNSANI ATEŞE SÜRÜKLEYEN DALKAVUKLAR

Değerli kardeşlerim:

Hayat içerisinde birçok kimse ile iletişim halinde oluruz. Kimi dost ve arkadaş olur, kimisi düşman olur. Çoğu zaman da dost kimdir, düşman kimdir karıştırırız.

İşte bu nokta’da Allah Resulü s.a.v dostun tanımını şöyle yapıyor;

İyi arkadaşla kötü arkadaş misk taşıyan kimse ile körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder yahut sen ondan (miski) satın alırsın ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren kimse ise ya elbiseni yakar ya da ondan kötü bir koku duyarsın! [1]

Bu veciz örnekte şunu görüyoruz ki, iyi bir arkadaş dünya ve ahret mutluluğunun anahtarıdır.

Ama her arkadaş zannettiğimiz bizi güzelliği eriştirmez. Çünkü dostlukları ve arkadaşlıkları yararlanma üzerine olanlar evrim geçirmiş şeytanlar gibidir

Biz halk dilinde bunlara dalkavuk diyoruz!

Peki! Nedir dalkavuk?

Çıkar ve yarar beklediği ya da kendisinden çıkar sağladığı kimselere, makamca, durumca kendinden büyüklere karşı saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse veya eskilerin tanımlamasıyla; saraylarda devlet büyüklerini nükteli sözlerle eğlendiren kimse…

Bu kimselerin durumu aynı topal eşeğin durumu gibidir; Topal eşek yük taşıyamayıp kesime gidip it yemi olacağını anladığında, yükü taşıyacak at, havlayacak it bulur, sonrada çok maharetli bir merkebim diye hava atar.

Dalkavuklarda aslında hiçbir şey olmadıklarını bilirler ama göz boyayarak adam muamelesi görmeye çalışırlar.

Allah Resulü s.a.v bizler için kıstası şöyle ortaya koyuyor:

Bir adamın bir kişiyi övdüğünü ve övmede çok ileri gittiğini işitti. Bunun üzerine:"Adamı mahvettiniz (veya adamın bel kemiğini kırdınız)" buyurdu. [2]

“Şayet biriniz mutlaka arkadaşını methedecekse, eğer söylediği gibi olduğuna da gerçekten inanıyorsa, zannederim o şöyle iyidir, böyle iyidir, desin. Esasen onu hesaba çekecek olan Allah'tır ve Allah'a karşı hiç kimse kesin olarak temize çıkarılamaz" buyurdu. [3]

Unutulmamalı ki, Nemrut ve Firavunu azdıran sadece egoları değil dalkavuklarıydı. Çünkü o ne yapsa ‘’Sen ilahımızsın, sen her şeyin sahibisin, senin gücünün üstünde güç yok’’gibi sözlerle onu azdırıyorlardı.

Aynı dalkavuklar tarih boyunca hakkı görmeye kalkan servet ve makam sahiplerini menfaatlerini kaybetme korkusuyla haktan uzaklaştırmış, gittiği batıl yolun doğru olduğuna ikna etmişlerdir.

Onun için kiminle beraber olduğumuza çok dikkat edeceğiz ve unutmayacağız!

“Kış ayında güneşi görüp çiçek açan, geceleyin ayazı görüp solan erik ağacı gibi olmayacağız! Güneşi görüp çiçek açarsan, ayazı yiyip ayılırsın. Yaza ulaşmayı umarken, sonbaharı yaşarsın.”

Değerli dostlar, güneş sandıklarımız bizi aldatmasın.

Bizler Allah için hakkı söyleyenlerle beraber olmak zorundayız.

Çünkü Allah Resulü: “Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz, kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin” [4] Buyuruyor.

Onun içindir ki kardeşlerim!

Size dost olan acıda olsa size gerçekleri söyleyenlerdir.

Sizi övüp duran dalkavuklara yapılacak olanı Allah Resulü şöyle ortaya koyuyor:

Bir adam Osman r.a övmeye başlayınca, Mikdâd r.a’ da dizleri üstüne çökerek metheden kişinin yüzüne çakıl taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hz. Osman ona:

– Ne yapıyorsun öyle? deyince Mikdâd r.a:

– Allah Resulü s.a.v: "Meddahları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak serpiniz" buyurdu, diye cevap verdi. [5]

Meddah ve dalkavukların yüzüne toprak serpmek, onların yalanlarına ve bu yolla dünyalık elde etmelerine mâni olmak demektir

Eğer gerçekleri görmek istiyorsan dalkavukluk edenleri değil, Hz. Ömer gibi kendisine yanında ölümü hatırlatan kimseler bulundur.

Yok! Böyle methedilmek güzel diyorsanız, size Allah’ın kelamı ile yarını hatırlatıyorum:

يَا وَيْلَتٰى لَيْتَن۪ي لَمْ اَتَّخِذْ فُلَاناً خَل۪يلاً

Eyvah! Keşke falancayı kendime dost edinmeseydim!

لَقَدْ اَضَلَّن۪ي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَٓاءَن۪يۜ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْاِنْسَانِ خَذُولاً

Meğer bana uyarıcı mesaj geldikten sonra, o dost bildiğim kişi bu mesajdan beni saptırmış!" İşte şeytan insanı (böyle) çaresizlik içinde yapayalnız bırakır. [6]

Karar sizin; Ya yalanlara kanıp Allah ile düşman olacaksınız, ya da sizi Allah için sevip acıda olsa size gerçeği söyleyenleri tercih edeceksiniz.

Tekrar hatırlatıyorum!

’’kişi arkadaşının dini üzerinedir’’

Unutmayın kardeşlerim!

Dalkavukların “ Çok yaşa padişahım” naraları attıkları yerde;  Hayat tozpembe, gerçekler zifiri karanlık olur.

Rabbim bizleri kötü dost ve arkadaşlardan muhafaza eylesin!

Rabbim bizlere doğru yolu gösterecek sadık arkadaşlar nasip eylesin!

 

 

 


[1] Müslim, Birr, 146

[2] Buhârî, Şehâdât 17, Edeb 54; Müslim, Zühd 67

[3] Buhârî, Şehâdât 16, Edeb 54; Müslim, Zühd 65. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 9; İbni Mâce, Edeb 36

[4] Ebu Davud, Edeb, 16; Tirmizi, Zühd, 45

[5] Müslim, Zühd 69. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 9; Tirmizî, Zühd 55; İbni Mâce, Edeb 36

[6] Furkan 28-29

Dosyalar

insani atese surukleyen dalkavuklar
Facebook Sayfamız
Facebook Sayfamız

Bu yazıyı paylaş