Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!

35. DERS | HUDEYBİYE ANTLAŞMASI 1.BÖLÜM

Değerli Müslümanlar:

İslam dini fedakârlık yapan peygamberimiz ve ashabının sırtında kıtalara yayılmıştır. Öyle ki, onlar davaları için yerini yurdunu terk etmiş, sırf Allah rızası için hem canından, hem de malından vazgeçmişlerdir.

Sırf dinlerini yaşayabilmek için doğup büyüdükleri vatanları olan Mekke'yi terk etmişler, beraber büyüdükleri akrabaları ve arkadaşlarıyla karşı karşıya gelmeyi göze almışlardır.

Hal böyleyken Mekke’ye olan özlemleri her daim içlerinde tazeliğini korumaya da devam etmekteydi.

Kıblenin mescidi Aksa'dan Kâbe'ye çevrilmesi muhacirleri memnun etse de, içlerindeki Kâbe'yi tavaf etme arzusu onların Mekke’ye olan özlemlerini daha arttırmaktaydı.

Tarih boyunca Hz. İbrahim'in emaneti olan Kâbe'ye saygı gösterip haram aylarda düşmanın bile oraya girmesini engelleyemeyen Kureyş, kendi evlatlarına bunu çok görüyordu.

 Hicretin 6.yılı Zilkade ayına gelindiğinde Müslümanları heyecanlandıran bir olay meydana geldi.

 Allah Resulü s.a.v rüyasında Kâbe’yi tavaf ettiğini gördü ve bunu ashabı ile paylaştı.

 Peygamberlerin rüyalarının sadık rüyalar olduğu bilindiği için işte bu durum ashapta heyecan oluşturdu.

Allah Resulü s.a.v Kâbe’yi ziyaret edeceklerini Müslümanlara ilan etti.

Ancak düşmanlıkları açık olan Kureyş buna izin verecek miydi, bunun için yine bir savaş mı gireceklerdi?

Bu sorulara Allah Resulü s.a.v şöyle cevap verdi:

“İhramlarınızı giyin, sadece kendinizi korumak için kullandığınız kılıçlarını alın ve kınından tutun. Ayrıca70 tane kurbanlık deve ile beraber yola revan olun!” emrini verdi.

 Allah Resulünün davetine 1.400 ashap icabet etti. Davete icabet edenler içinde Muhacir ve Ensar’dan kadın ve çocuklarda bulunmaktaydı.

 Allah Resulünün amacı sadece dini amaçlı bir ziyaretti. Bunu ortaya koymak için müşrik olan kabilelere de davet gönderdi. Maksadı Kureyş'in engel olmasını aşmak ve ziyaretlerini gerçekleştirmekti.

 Bu durumu haber alan Kureyş ise yaptığı istişareler sonucu Müslümanların Kâbe’ye girmesine engel olma kararı aldı. Onlar Müslümanların Kâbe’yi girmesine izin vermeyi Müslümanların hükmü altına girmek olarak görüyorlardı.

 Müslümanları engellemek için Halid Bin Velid ve İkrime’nin komutasında 200 kişiden oluşan süvari birliğini yola çıkardılar. Bunlar Ganim denen bölgeye kadar geldiler.

Bu bilgi peygambere ulaşınca “ Bu Kureyş’e ne oluyor ki, kendini mahvediyor!  Bıkmadılar mı savaş etmekten!” diye bir serzenişte bulunuyor.

Allah Resulü s.a.v niyetin iyi olduğunu ortaya koymak adına yolu değiştirerek Hudeybiye  ye yöneldi.

Kureyş Hudeybiye de konaklayan Müslümanlara müttefiki olan Uza kabilesinden Budeyl Bin Varka’yı göndererek geri dönmelerini, aksi takdirde sonuçlarının iyi olmayacağını bildirdiler.

Allah Resulü s.a.v ziyaret için geldiklerini ikna olmayan olmayan kureyş'e şu haber gönderildi:

“Ya Kâbe’ye girmemize müsaade ederler, ya da emri ilahi yerine gelinceye veya ölünceye kadar bu yolda savaşırım”

Gelen heyet Müslümanlarının ziyaret için geldiğini ikna olsa da Kureyş inadından vazgeçmiyordu.

Kureyş Arap okçuların reisi olan Hureys’i Müslümanları gözetlemek için gönderdiğinde Hureys kurbanlık develeri görünce Kureyş’e “ Onlar sadece ziyaret için gelmişler, kurbanlık develerini gördüm!” dediyse de Kureyş yine de inadından vazgeçmedi.

Bu seferde Urve Bin Mesud’u gönderen Kureyş Urve Bin Mesud’un Gördüklerini aktarmasıyla daha da öfkelendi.

Çünkü o diyordu ki, “ Onun ümmetinin bağlılığını ne Kisra’da, ne Kayser’de, ne de ne Necaşi'de gördüm.”

Allah Resulü s.a.v bu kez müzakere için Hz. Osman’ı Mekke’ye gönderdi. Çünkü Osman Mekke’de çokça akrabası olan ve de sevilen bir kimseydi.

Hz. Osman akrabası olan Eban Bin Esad’ın himayesinden Mekke’ye geldi.

Kureyş ona:

“Sen biraz dinlen, biz sana kararımızı bildireceğiz. İstersen de Kâbe’yi ziyaret edebilirsin” dediklerinde, “Peygamber tavaf etmedikçe ben de etmem! Bizi bırakın ziyaretimizi yapalım, kurbanlarınızı keselim ve gidelim! teklifine olumsuz cevap verdiler.

Hz. Osman’ın dönmesi gecikip de, onu öldürüldüğüne dair haberler yayılmaya başlayınca Allah Resulü s.a.v bu durumu çok üzülmüş. Bir ağacın altında ashabını ölümüne mücadele yapmak üzere kendisine biat etmelerini emretmişti.

Bunun üzerine tüm ashap ölümüne mücadele için ant içerek Rıdvan biatlarını gerçekleştirdiler.

Savaş için gelmeyen Müslümanların olaylar sonrasında bu noktaya gelmesi Kureyş’te endişeye mahal vermiş ve Hz. Osman’ı hemen geri göndermişlerdi.

Artık net bir şekilde ziyaret için geldikleri anlaşılan Müslümanlarla antlaşmaktan başka çaresi kalmayan Kureyş bu seneyi es geçip bir sonraki seneye müsaade etmek için antlaşma yapmak istiyordu. Böylelikle emir altına girmediklerini ortaya koyma derdindeydiler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosyalar

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI 1.BÖLÜM
Facebook Sayfamız
Facebook Sayfamız

Bu yazıyı paylaş