Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!
Güncel Vaazlar Kitabımız Satışta!

38.DERS | DAVET MEKTUPLARI 2.BÖLÜM

Değerli kardeşlerim:

Nice katı kalbi İslam’ın güneşiyle yumuşatan Allah Resulü s.a.v bu yolda etrafındaki devlet ve kabilelere gönderdiği davet mektuplarını anlatmaya devam ediyoruz.

Bir önceki dersimizde Bizans Kayseri Herakliyüs’a gönderilen mektuptan bahsetmiştik. Şimdide ilk olarak İran Kisrasına gönderilen mektuptan behsedeceğiz.

İran Kisrası Hüsrevpervize Allah Resulü s.a.v Abdullah Bin Huzayfe r.a’ı elçi olarak göndermişti. Kendisini çok büyük gören gurur ve kibir abidesi Hüsrev’e mektup okununca çok hiddetlendi ve mektubu yırttı.

Hâlbuki peygamber s.a.v onu bir olan Allah’a davet edip iman etmeye çağırmıştı. O ise iman etmek yerine kendi isminden önce nasıl başkasının ismi yazılır diye nam ve şan peşindeydi. Bu kızgınlıkla kendisine bağlı Yemen valisi Bazan’a bir mektup yazarak” Muhammed denen o adamı ölü veya diri olarak huzuruna getirmesi emrini verdi”

Bazan bu emre itaat ederek Medine’ye iki adam gönderdi. Ancak kaderdin bir cilvesi olarak Hüsrev oğlu Şiraveyh’in darbesi ile alaşağı edilerek iktidarı elinden alınmış oldu.

Peygamber s.a.v bu durumu Bazan’ın adamlarına haber vererek Bazan’ı İslam’a davet etti. O da parçalanmakta olan İran Sasani devleti ile bağını kopararak İslam’ı seçerek İslam devletinin Yemen valisi olarak görevine devam etti.

Bu peygamber efendimizin ilk atadığı validir aynı zamanda.

Bir başka davet mektubu da Mısır’ın hakimi olan Mukavvıs’a gönderilmiş ve Mukavvıs tarafından davet iyi bir muamele ile karşılık bulmuştu. Mukavvıs Allah Resulü s.a.v’ in davetine şöyle cevap vermişti:

“Mukavvıs’tan Abdullah oğlu Muhammed’e!

Selam sana olsun! Mektubunu okudum. Zuhuru beklenen bir peygamber olduğunu biliyordum ama bunun Şam’dan çıkacağını düşünüyordum. Sana Mısır halkı arasında yüksek mevkisi olan iki kız gönderiyorum, elbise ve binek gönderiyorum” diyerek birçok hediye göndermiştir.

Bu iki kızdan biri peygamber efendimizin son evladı olan İbrahim’in annesi olan Mariye annemizdir. Diğeri Şirin’dir. Allah Resulü s.a.v Şirin’i şairi olan Hasan Bin Sabit’e vermiştir.

Bir diğer mektup ise Müslümanlar için sığınak olan ve onları himaye ederek Habeş kralı Necaşi’ye gönderilmiştir. Necaşi mektubu alınca iman ettiğini ortaya koydu. Allah Resulü ikinci bir mektup ile de Habeşistan’da bulunan Müslümanları Medine’ye davet etti. Bu istek üzerine Necaşi Müslümanlara bir gemi tahsis ederek onları Medine’ye gönderdi.

Medine’ye gelenler arasında Ebu Süfyan’ın kızı Ümmü Habibe’de vardı. Kocası vefat eden Ümmü Habibe Medine’ye gelince Peygamber efendimiz onunla nikah yapmıştır.

Necaşi Hicretin 9.yılı vefat ettiğinde onun gıyabında Allah Resulü s.a.v cenazesini Medine’de kıldırmış ve onun için hayır duada bulunmuştur.

Arap reislerine gönderilen mektuplara gelince Bahreyn emiri güzel cevap vermiş kendi ve kabilesi Müslüman olmuşlardır.

Yemame resi “Beni burada idareci olarak bırakırsan Müslüman olurum” teklifine Allah Resulü s.a.v “Elimde bir karış yer bile olsa sana bir şey vermem” diyerek reddetmiş ve böylelikle İslam’ın makam ve mevki edinme aracı olmasını kabul etmemiştir.

Yemen ve Umman reisleri kabalık etmiş ve kabule yanaşmamışlardır.

Suriye Araplarının reisi olan Haris kendine gönderilen mektubu bir hakaret sayarak Müslümanlara savaş açma niyetine girmiştir. Bunun bir sonucu olarak Mute ve Tebuk seferleri vaki bulmuştur.

Şuana kadar anlattığımız kısımda dikkat çeken bir nokta var ki, o da kralların Kisra hariç diğerlerinin hepsinin davetlere güzel karşılık vermiş olmalarıdır. Çünkü bu krallar Hıristiyan dinine mensup olarak bir peygamberin geleceğinden haberdardılar.

Rabbimiz dünya karanlığa gömüldüğü her asırda insanlığı aydınlatacak nurlar var etmiştir. Bugünde karanlıklar içindeyiz ama umutsuz değiliz. Elbet Rabbimiz bizler içinde yolumuzu aydınlatacak nurlar gönderecektir. Ancak unutulmaması gereken husus şudur ki, aydınlığa ulaşmak isteyenler camlarındaki perdeleri açmaları gereklidir. Biz gönlümüzü İslam’a açacağız Rabbim de bizi aydınlatacak rehberler gönderecek diye iman ediyoruz.

 

 

Dosyalar

DAVET MEKTUBLARI 2
Facebook Sayfamız
Facebook Sayfamız

Bu yazıyı paylaş